Sunday, 5 November 2017

Đầu tư AkuyaCoin có gì mới?

AKUYA COIN AKY CÓ GÌ HOT?

Cơ hội tiếp theo… AKUYA COIN (AKY)
Là coin mlm vừa kết thúc ICO và đã có trên sàn coinexchange.io lên tới tới đỉnh điểm giá hơn 8$/Aky và hiện tại đang cập nhật chức năng lending( KEEP IN )  nên giá đang điều chỉnh giảm thấp hơn giá ICO. Đây là cơ hội mua lại cho những ai bỏ qua nó ở giai đoạn ICO khi mà giá sàn nội bộ đang niêm yết giá 5.15$ khi bạn lending.
PHÁT HÀNH 23 tháng 9 năm 2017
• Tổng số Cung cấp 23.OOO.OOO xu
• Tiền xu 3.OOO.OOO
• Thuật toán SHA-256
• Cơ bản về phát triển mạng lưới
• Yobit, coinexchange, dll akuyaexchange
• Google Playstore
• Cửa hàng apple store
• Merchant Có sẵn
• Giá khởi điểm 2$ – 3 $cho mỗi coin
Blockchain :
Kế hoạch Thị trường AKUYA COIN 
Lợi nhuận Giữ trong Hệ thống [Cho vay] KEEP IN
O, O5% – 0,3% mỗi ngày (phương thức bao gồm vốn và lợi nhuận)
$ 1OO – $ 1OOO
O, O5% mỗi ngày + Hàng ngày tăng trưởng + Thương mại lợi nhuận tổng cộng 15O%
$ 1OO1 – $ 5OOO
O, 1% mỗi ngày + Hàng ngày tăng + Thương mại lợi nhuận tổng cộng 2OO%
 $ 5OO1 – $ 1O.OOO
O, 2% mỗi ngày + Hàng ngày tăng + Thương mại lợi nhuận sampai Tổng cộng 25O%
 $ 1O.OO1 – $ 1OO.OOO
O, 3% mỗi ngày + Hàng ngày tăng + Thương mại lợi nhuận tổng cộng 3OO%
Tiền thưởng giới thiệu 1O Cấp
– Cấp độ 1: 5%
– Cấp độ 2: 3%
– Cấp độ 3: 1%
– Cấp độ 4: O, 5%
– Cấp độ 5: O, 4%
– Cấp độ 6: O, 3%
– Cấp 7: O, 2%
– Cấp độ 8: O, 1%
– Cấp độ 9: O, 1%
– Cấp 1O: O, 1%
Thưởng cân nhánh
5% không giới hạn cân nhánh, mức không giới hạn
Thưởng thu nhập F1
5%

Đăng ký miễn phí:
https://akuyacoin.com/yuza/signup.php?r=chunghanh85
Lưu ý: web sắp tới sẽ đưa các leader khu vực tỉnh lên để hỗ trợ thành viên đăng kí và tham gia đầu tư với cá dự án mới này.
Chúc mừng các anh chị em đã đồng hành với xuthedautu.

No comments:

Post a Comment

Đầu tư AkuyaCoin có gì mới?

AKUYA COIN AKY CÓ GÌ HOT? Tháng Mười 29, 2017   admin Cơ hội tiếp theo… AKUYA COIN (AKY) Là coin mlm vừa kết thúc ICO và đã có t...